Thursday, August 29, 2013

古来一小学前教育班学生今年再次摘冠亚军

古来一小学前教育班日前参与2013年古来县学前教育学艺盛会,在英文词句比赛项目再次夺得冠军,以及国文词句比赛夺得亚军,为校争光。


此外,古来一小学前教育班师生参观了动物园。这项活动让学生获益不浅。

获奖学生黄敬勋(前排左起),蔡绍恒,诺拉娣佳,依莎蒂与郑緌燕师(左)和校长苏绣蓉合影。                                      学生和老师参观动物园。